Tarief

Informatie over het landelijke uniform tarief en de nota

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsen-tarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is

verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw nota

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? Wanneer ontvangt u een nota? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. Wij hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waardoor wij een groot deel van uw nota, soms uw hele nota, rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota van het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering, dient u direct na de behandeling de kosten te betalen aan de balie per pin of contant.
Klik hierboven voor de tarieven.
Hettandartstarief Hettandartstarief

TandartsKretzer Belleboom 8 6041 PR Roermond t: 0475 333 466

TANDARTS

KRETZER

Tarief

Informatie over het landelijke

uniform tarief en de nota

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk

tandartsen-tarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is

verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw nota

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? Wanneer ontvangt u een nota? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. Wij hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waardoor wij een groot deel van uw nota, soms uw hele nota, rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota van het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering, dient u direct na de behandeling de kosten te betalen aan de balie per pin of contant.
Klik hierboven voor de tarieven.
Hettandartstarief Hettandartstarief

TandartsKretzer Belleboom 8 6041 PR Roermond t: 0475 333 466

TANDARTS

KRETZER